Beverly Hills Polo Club Thailand | The Original EST.1982
จัดส่งฟรี!! เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
ตระกร้าสินค้า
คุณยังไม่มีสินค้าในตระกร้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ [www.bhpcthailand.com] ("เว็บไซต์") ทางบริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BHPC Thailand") ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ ทาง BHPC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของ BHPC Thailand โดยชอบด้วยกฏหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BHPC Thailand หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ BHPC Thailand ในนามบริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ได้แสดงคำบรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าซึ่งไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Call center โทร 02-294-8333 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ทางเว็บไซต์มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

4. การสมัครและการเป็นสมาชิก

4.1 เว็บไซต์นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ได้

4.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.3 การสั่งซื้อสินค้าและการสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต/เดบิต ที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

4.4 ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์อื่นใด และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัทฯ ได้

6. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

- บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

- การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

- ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯ ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Call center ทันที

7. การสิ้นสุด/การเพิกถอนสมาชิกภาพ

7.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

7.2 กรณีสมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิก/ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งสิ้น

7.3 เว็บไซต์สามารถทำการเพิกถอน กำจัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว