Beverly Hills Polo Club Thailand | The Original EST.1982

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าบริการจัดส่ง

      จัดส่งฟรี ทุกรายการสั่งซื้อโดยไม่มีขั้นต่ำ

ติดตามการจัดส่ง

พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ

      Link: https://www.flashexpress.co.th/tracking/

สถานะของสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้จากสถานะ ที่แสดงอยู่ในบัญชีของคุณดังนี้:

      รอการชำระเงิน - คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างรอการชำระเงิน

      ชำระเงินแล้ว รอการตรวจสอบ - คำสั่งซื้อมีการชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

      รอดำเนินการ - คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างรอการจัดเตรียมสินค้า

      กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง - คำสั่งซื้อกำลังดำเนินการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง

      จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว - สินค้าถูกนำส่งให้ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว

      ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว - ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

      ยกเลิก - คำสั่งซื้อได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว